Ue

46-380 Dobrodzień, (Rzędowice),
ul.Oleska 2

+48 691 464 848
[email protected]

Działanie 19.2 „Wsparcie Na Wdrażanie Operacji W Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność”

Zadanie finansowane przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w zakresie: Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

Operacja pn. „Rozwój oraz zwiększenie oferty usługowej przedsiębiorstwa Hurtownia Więcław-Wiśniewski s.c. poprzez budowę budynku biurowo-wystawowego z częścią usługową’’ współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ w ramach działania:

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Beneficjent: Hurtownia Więcław-Wiśniewski s.c.

46-380 Rzędowice, ul. Oleska 2

Wartość projektu: 375 008,26 zł netto

Kwota dofinansowania z UE: 190 000,00 zł netto

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Mototechnik.