Ue

46-380 Dobrodzień, (Rzędowice),
ul.Oleska 2

+48 691 464 848
[email protected]

Działanie 2.4 RPO WO 2014-2020 - Współpraca gospodarcza i promocja

 

Działanie 2.4 RPO WO 2014-2020 - Współpraca gospodarcza i promocja

Cel projektu: Realizacja działań wspierających internacjonalizację przedsiębiorstwa w zakresie eksportu własnych produktów.

Projekt dotyczy podejmowania działań związanych z zawiązaniem współpracy gospodarczej z przyszłymi kontrahentami z nowych rynków. Projekt związany jest z działaniami promocyjnymi mającymi na celu udziału przedsiębiorstwa na nowych rynkach zagranicznych, w szczególności poprzez udział w międzynarodowych targach (4 szt.), poprzez organizację misji gospodarczych zagranicą (6 szt.), celem zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa pochodzących z eksportu, zwiększenia liczby odbiorców, zintensyfikowania powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenia rozpoznawalności marki handlowej na rynku zagranicznym. W związku z powyższym cele projektu przyczyniają się do realizacji celu Działania 2.4 RPO WO 2014-2020. Projekt związany jest także z doradztwem specjalistycznym w zakresie opracowania nowej strategii działań międzynarodowych na nowych rynkach na lata 2021-2023 oraz zastrzeżeniem znaku MOTOTECHNIK Uczestnictwo w targach może przyczynić się do nawiązania współpracy także z partnerami z innych nowych rynków zagranicznych niż kraj organizatora targów, którzy będą wystawcami lub odwiedzającymi.

Bezpośrednimi produktami realizowanego projektu będą: – Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności – 1 szt. – Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe – 1 szt. – Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 175 326,20 PLN – Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 10 szt. – Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 1 szt. Nie wykazane powyżej wskaźniki kluczowe oraz obligatoryjne przyjmują wartość zero.

Beneficjent: Hurtownia Więcław-Wiśniewski s.c.

46-380 Rzędowice, ul. Oleska 2

Wartość projektu: 265.645,70 zł netto

Kwota dofinansowania z UE: 151.418,01 zł netto

 

 

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Mototechnik.